فاصله بین اشرف غنی و حکمتیار کم شده است

فاصله بین اشرف غنی و حکمتیار کم شده است

هیأت مذاکره‌کننده حزب اسلامی، از نهایی شدن توافق‌نامۀ صلح با حکومت وحدت ملی خبر داده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، از دو سال به این‌سو مصروف مذاکره صلح با حکومت است که حدود دو ماه پیش این مذاکرات در کابل، به...