فاز دوم بند برق کجکی توسط یک شرکت ترکیه‌ای ساخته می‌شود

فاز دوم بند برق کجکی توسط یک شرکت ترکیه‌ای ساخته می‌شود

قرارداد ساخت فاز دوم بند برق کجکی ولایت هلمند میان حکومت افغانستان و شرکت ترکی اجراکنندۀ این پروژه، به امضا رسید. این قرارداد امروز شنبه از سوی علی احمد عثمانی٬ وزیر انرژی و آب و سلیمان سلیو رییس شرکت ترکیه ای "۷۷" در ارگ...