کار عملی فاز دوم بند بخش‌آباد به خوبی در حال اجرا است

کار عملی فاز دوم بند بخش‌آباد به خوبی در حال اجرا است

مسئولان در اداره حوزه دریایی هریرود – مرغاب می‌گویند که ۸ درصد کار فاز دوم بند بخش آباد ولایت فراه به اکمال رسیده است.   نور احمد بارز رئیس حوزه دریایی هریرود– مرغاب گفته است که کار فاز دوم بند بخش آباد ولایت فراه به...