مجلس سنای کلمبیا توافق نامه صلح با فارک را تایید کرد

مجلس سنای کلمبیا توافق نامه صلح با فارک را تایید کرد

سنای کلمبیا توافق تازه صلح میان «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» موسوم به فارک و دولت را که هفته گذشته به امضای طرفین رسیده بود، تایید کرد. توافق پیشین در ماه سپتامبر که پس از نزدیک به چهار سال مذاکره به امضا رسیده بود در...