از ۲۷۵ تن از فارغان انستیتوت دو ساله پرستاری در نیمروز آزمون نهایی اخذ گردید

از ۲۷۵ تن از فارغان انستیتوت دو ساله پرستاری در نیمروز آزمون نهایی اخذ گردید

از ۲۷۵ تن که قبلا انستیتوت دو ساله پرستاری، قابلگی، تکنیشن لابراتوار و فارمسستی را سپری نموده بودند، روز گذشته آزمون نهائی دولتی جهت توزیع سند برای فارغین از سوی هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی اخذ گردید.   در مراسمی...