تفنگ‌داران غیرمسئول یک متنفذ قومی را در هرات به قتل رساندند

تفنگ‌داران غیرمسئول یک متنفذ قومی را در هرات به قتل رساندند

تفنگ‌داران غیرمسئول یک متنفذ قومی را در ولسوالی "فارسی" هرات با شلیک گلوله به قتل رساندند. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی پولیس هرات با تایید این خبر می‌گوید این فرد داکتر نسیم نام دارد و دو شب قبل توسط افراد تفنگ‌دار کشته...