سر انجام ولسوالی فارسی مورد توجه قرار گرفت

سر انجام ولسوالی فارسی مورد توجه قرار گرفت

مسئولان در اداره انکشاف دهات ولایت هرات از آغاز پروژه‌های توسعه‌ای در ولسوالی کمتر مورد توجه فارسی ولایت هرات خبر می‌دهند.   آقا محمد صدیقی رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید که با آغاز برنامه میثاق شهروندی،...