“چهار کشور در فاجعه قحطی غرق خواهند شد”

“چهار کشور در فاجعه قحطی غرق خواهند شد”

سازمان ملل متحد یک بار دیگر از بروز فاجعه انسانی در کشورهای سومالی، یمن، نیجریه و سودان جنوبی هشدار داده است. این سازمان از نهادهای امداد رسان خواسته است که به کمک‌های بشری شان به آسیب دیدگان شدت ببخشند. بر بنیاد...