بان کی مون: وضعیت حقوق بشر در شهر حلب فاجعه بار است

بان کی مون: وضعیت حقوق بشر در شهر حلب فاجعه بار است

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به گزارش‌هایی از وقوع فجایع علیه شمار بزرگی از غیرنظامیان در شهر حلب سوریه ابراز نگرانی کرده است. آقای بان همه طرف‌ها به خصوص دولت سوریه و متحدان آن را ترغیب کرده که از غیرنظامیان...