نوشته هایی با برچسب "غیرقانونی"

بازداشت یک فرد به ظن انتقال غیرقانونی پول

بازداشت یک فرد به ظن انتقال غیرقانونی پول

کارمندان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، یک تن را به ظن انتقال غیر قانونی پول بازداشت کرده است. مقام‌های وزارت مالیه گفته‌اند که این فرد هنگامی از سوی پولیس میدان هوایی شناسایی شد که از دهلی نود به کابل آمده بود. اجمل...

مجلس نمایندگان: ادامه کار وزرای سلب ‌صلاحیت ‌شده غیر قانونی است

مجلس نمایندگان: ادامه کار وزرای سلب ‌صلاحیت ‌شده غیر قانونی است

مجلس نمایندگان با غیرقانونی خواندن ادامه کار وزرای سلب ‌صلاحیت ‌شده از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا افراد جدید را برای جایگزین وزرای برکنارشده به مجلس معرفی کند. مجلس نمایندگان این موضوع را با ارسال مکتوبی به جانب حکومت...