غیرحاضران دایمی، تحریم مالی شدند

غیرحاضران دایمی، تحریم مالی شدند

مجلس نمایندگان امتیازات ۶ عضو این مجلس را به دلیل غیر حاضری دایمی تا دو ماه قطع کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان، امروز اعلام کرد که امتیازات امان‌الله گذر، علم خان آزادی، محمد اسحاق رهگذر، فرشته انوری،...