نوشته هایی با برچسب "غول اقتصادی"

غول اقتصادی جهان ۱۲۰ میلیارد دالر در جاده ابریشم نوین سرمایه‌گذاری می‌کند

غول اقتصادی جهان ۱۲۰ میلیارد دالر در جاده ابریشم نوین سرمایه‌گذاری می‌کند

رییس‌جمهور چین، در تلاش راه‌اندازی جاده ابریشم نوین به ارزش ۱۲۴ میلیارد دالر در جهان می‌باشد. این یکی از طرح‌های بلند پروازانه شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین قلمداد می‌شود. جاده ابریشم نوین یکی از ابتکارهای رییس‌جمهور...

افزایش ۷ درصد بودجه نظامی غول اقتصادی جهان

افزایش ۷ درصد بودجه نظامی غول اقتصادی جهان

مقام‌های چینی گفته‌اند که بودجه نظامی سالانه این کشور، ۷ درصد افزایش یافته است. فو یینگ، سخنگوی کنگره ملی خلق چین گفته است که چین خواهان حل مسالمت آمیز اختلاف‌های ارضی با همسایگان از طریق گفت و گو و رایزنی است اما در عین...

بستۀ کمکی غول اقتصادی جهان به افغانستان

بستۀ کمکی غول اقتصادی جهان به افغانستان

کشور چین در تفاهم با وزارت احیا و انکشاف دهات مواد اولیه زندگی به ارزش ۷ میلیون ۴۳۸ هزار دالر به مردم افغانستان کمک کرد. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات و یاو جنیگ سفیر چین در کابل، روز گذشته سند این کمک ها را امضا...