اداره محلی غور از سفر هیئت یونسکو برای بررسی وضعیت منار جام خبر می‌دهد

اداره محلی غور از سفر هیئت یونسکو برای بررسی وضعیت منار جام خبر می‌دهد

اداره محلی غور می‌گوید، هیئت ۱۲ نفره از سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد( یونسکو) برای بررسی وضعیت منار جام به این ولایت سفر کرده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می‌گوید که این هیئت قرار است که از روند تخریب این منار...