هیئتی از غور به کابل سفر می‌کند

هیئتی از غور به کابل سفر می‌کند

به زودی هیئتی از ولایت غور به هدف مطرح کردن خواست‌های جنبش "راه و روشنایی"  به کابل سفر می‌کند.   عبدالحی خطیبی، سخن‌گوی والی غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که این هیئت خواسته‌های جنبش "راه و روشنایی" را با...