آمار اشتراک کنندگان غوری در امتحان رقابتی کمیسیون انتخابات خبر ساز شد

آمار اشتراک کنندگان غوری در امتحان رقابتی کمیسیون انتخابات خبر ساز شد

از مجموع ۳۹۸ متقاضی در بست های موقت کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غور، فقط ۸ نفر در آزمون رقابتی این بست‌ها اشتراک کردند.   جمعه هفته گذشته، آزمون رقابتی کارمندان موقت کمیسیون مستقل انتخابات در حوزه غرب کشور، در...