ساکنان غور: از ظلم و ستم طالبان به ستوه آمده‌ایم

ساکنان غور: از ظلم و ستم طالبان به ستوه آمده‌ایم

ساکنان غور: از ظلم و ستم طالبان به ستوه آمده‌ایم   ظاهراً غور را دیگر نمی‌توان گفت ولایتی نسبتا ناامن، بلکه باید گفت یکی از ناامن ترین ولایت هادر غرب کشور. روند نا امنی‌ها در غورآن‌قدر تیره شده که نمایندگان شورای...