والی غور بر جذب بیشتر زنان به پولیس ملی تاکید ورزید

والی غور بر جذب بیشتر زنان به پولیس ملی تاکید ورزید

والی غور صبح امروز در دیدار با هیئت اعزامی وزارت امور داخله در امور جلب و جذب زنان به صفوف پولیس ملی، به جذب بیشتر این قشر به قطعات نظامی تاکید ورزید.   غلام ناصر خاضع افزود که حضور گسترده و فعال زنان در جامعه و به خصوص...