بزرگ‌راه‌های غور در خطر تصرف طالبان هستند

بزرگ‌راه‌های غور در خطر تصرف طالبان هستند

بزرگراه‌های اصلی ولایت غور که این ولایت را به دیگر ولایت‌های افغانستان متصل می‌کند در خطر تصرف طالبان هستند.   عبدالبصیر قادری معاون شورای ولایتی غور می‌گوید: طالبان بسیاری از مناطق را امسال تصرف کردند و پیش‌روی...