ده‌ها تن از ساکنان غور دست به تجمع اعتراضی زدند

ده‌ها تن از ساکنان غور دست به تجمع اعتراضی زدند

ده‌ها تن از ساکنان ولایت غور، در برابر آنچه بی توجهی مقام‌های مرکزی در راستای ساخت راه‌های منتهی به این ولایت خواندند؛ روز گذشته در شهر فیروز کوه، مرکز ولایت غور دست به تجمع اعتراضی زدند.   این اعتراض کنندگان از...