ولسوال غوریان هرات از کمبود نیرو برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر خبر می‌دهد

ولسوال غوریان هرات از کمبود نیرو برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر خبر می‌دهد

ولسوال غوریان ولایت هرات از کمبود نیروی‌های امنیتی برای مقابله با قاچاق‌چیان در این ولسوالی ابراز نگرانی می‌کند. عبدالکریم زاهد ولسوال غوریان به تلویزیون چکاد می‌گوید،  اراضی این ولسوالی از کشت مواد مخدر پاک بوده...