غنی ۴ ولسوالی بر جمع ولسوالی های قندوز افزود

غنی ۴ ولسوالی بر جمع ولسوالی های قندوز افزود

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور پس از دیدار با بزرگان ولایت قندوز به ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی هدایت داده تا نقشۀ چهار ولسوالی دیگر را در جمع ولسوالی های ولایت قندوز ترتیب و اقدامات لازم را روی دست گیرد. دفتر رسانه‌های...