غنی ۳۰۰ هزار افغانی به بانوان ورزشکار افغان کمک کرد

غنی ۳۰۰ هزار افغانی به بانوان ورزشکار افغان کمک کرد

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور بعدازظهر روز سه‌شنبه با بانوان مدال‌آور کشور از دوازدهمین دور مسابقات ورزشی جنوب آسیا در ارگ دیدار کرد. دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در این دیدار که خانم اول...