غنی: یک‌سوم معادن کشور آماده استخراج است

غنی: یک‌سوم معادن کشور آماده استخراج است

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور که به ترکیه سفرکرده است، در شهر استانبول و در جمعی از سرمایه‌گذاران و تاجران ترکی، آن‌ها را تشویق کرد که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. آقای غنی در نشست سرمایه‌گذاری افغانستان و ترکیه...