غنی که سال گذشته مشروط شد، امسال چه خواهد کرد؟

غنی که سال گذشته مشروط شد، امسال چه خواهد کرد؟

رییس‌جمهور غنی در مراسمی که به خاطر آغاز سال آموزشی ۱۳۹۵ برگزارشده بود، نتیجه امتحان سال گذشته‌اش‌ را "مشروط" عنوان کرده و بر تغییرات در ساختار معارف کشور وعده داد. امروز رسماً سال آموزشی ۱۳۹۵با حضور رییس‌جمهور غنی،...