غنی پیش از امضای توافق‌نامه با حکمتیار، به عربستان می‌رود

غنی پیش از امضای توافق‌نامه با حکمتیار، به عربستان می‌رود

اشرف غنی رییس‌جمهور کشور قرار است برای نهایی کردن توافق‌نامۀ صلح با حکمتیار عازم عربستان سعودی شود. روزنامۀ ماندگار امروز خبری را مبنی بر سفر رییس‌جمهوری کشور به عربستان، برای نهایی کردن توافق‌نامه صلح با حکمتیار...