غنی پس از این به طالبان مخالف سیاسی نمی‌گوید، دشمن می‌گوید

غنی پس از این به طالبان مخالف سیاسی نمی‌گوید، دشمن می‌گوید

در نشست شورای امنیت ملی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور پلان بهاری و برنامه جنگی پنج ساله نظامیان کشور تصویب شده است. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای نوشته است که در نشست شورای امنیت ملی روز گذشته، رییس جمهور غنی...