غنی: پاکستان حکومت و قانون افغانستان را مشروع می‌داند

غنی: پاکستان حکومت و قانون افغانستان را مشروع می‌داند

رییس‌جمهور گفت که در نشست قلب آسیا، پاکستان برای اولین بار استقلال، مشروعیت قانون و حکومت افغانستان را پذیرفت. به نقل از خبرنامۀ ریاست جمهوری، رییس‌جمهور غنی این اظهارات را در دیدار روز گذشته با بزرگان ولایت قندهار...