غنی بعد ۳ روز هرات را به مقصد کابل ترک کرد

غنی بعد ۳ روز هرات را به مقصد کابل ترک کرد

عصر امروز یک شنبه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از سه روز هرات را به مقصد کابل ترک کرد.   محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز پنج شنبه به منظور افتتاح پروژه تاپی وارد ولایت هرات شد و رزو جمعه این پروژه بزرگ...