غنی: نهادهای غیردولتی باید نتایج کارشان را به حکومت ارائه کنند

غنی: نهادهای غیردولتی باید نتایج کارشان را به حکومت ارائه کنند

رئیس جمهور غنی در نشستی با مسئولان نهادهای غیر دولتی گفت که این نهادها تمام کارهای شان را باید به دولت گزارش دهند درغیر آن دروازه این نهادهای بسته خواهد شد.   محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفت که فعالیت...