غنی: تا ۲ سال دیگر مهاجرین افغانستانی از پاکستان به کشور بازگردند

غنی: تا ۲ سال دیگر مهاجرین افغانستانی از پاکستان به کشور بازگردند

رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که تا ۲۴ ماه آینده باید تمام مهاجرین افغانستانی از پاکستان به کشور شان برگردند.   محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در مراسم تجلیل از بیست و نهمین سالروز شکست و خروج قشون سرخ شوروی...