غنی: منابع مالی قاچاقچیان خشکانده شود

غنی: منابع مالی قاچاقچیان خشکانده شود

غنی: منابع مالی قاچاقچیان خشکانده شود   محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور هشدار داده‌است تا زمانیکه منابع مالی قاچاقچیان خشکانده نشود؛ مبارزه با مواد مخدر در کشور سودی در پی نخواهد داشت. آقای غنی این مطلب را در هنگام...