غنی: ما با موج پنجم خشونت جهانی مواجه هستیم

غنی: ما با موج پنجم خشونت جهانی مواجه هستیم

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور گفته که در حال حاضر با پنجمین موج خشونت‌های جهانی مواجه هستیم و مهار آن نیاز به همکاری صادقانه کشورهای منطقه و جهان؛ و همچنان تلاش بیشتر دارد. وی امروز در نشست بورد هماهنگی و نظارت مشترک...