غنی: تمام موارد فتوای عالمان دین به اجرا گذاشته شود

غنی: تمام موارد فتوای عالمان دین به اجرا گذاشته شود

رئیس جمهوری افغانستان از فتوای عالمان دین حمایت کرده و دستور داد تا تمام موارد این فتوا به اجرا گذاشته شود.   اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که علمای کشور در این شرایط حساس  کاری بزرگی را انجام دادند و کارشان قابل...