غنی عمرزاد هم به صف تقاعدی‌ها پیوست

غنی عمرزاد هم به صف تقاعدی‌ها پیوست

عبدالغنی عمرزاد آمر امنیت هرات در سن ۶۰ سالگی از وظیفه باز نشست شد. آقای عمرزاد در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت: "روز گذشته مکتوبی از وزارت داخله مبنی بر بازنشستگی وی به دستش رسیده است و او از امروز رسماً بازنشست شده...