رئیس جمهور غنی به شاه خاقان عباسی دستیابی به سمت صدارت پاکستان را تبریک گفت

رئیس جمهور غنی به شاه خاقان عباسی دستیابی به سمت صدارت پاکستان را تبریک گفت

رئیس جمهور، روز دوشنبه در صحبت تلفنی با صدراعظم جدید پاکستان، سمت صدارت آن کشور را به وی تبریک گفته است   اعلامیۀ دفتر صدراعظم پاکستان حاکیست که شاهد خاقان عباسی، ضمن سپاسگزاری از محمد اشرف غنی، از اقدامات افغانستان...