غنی: با احساسات کار به جایی نخواهد رسید

غنی: با احساسات کار به جایی نخواهد رسید

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در نشستی که با شورای عالی صلح داشت گفت که ما امروز نسبت به هر روز دیگر ضرورت به عقلانیت و فکر منسجم داریم، فکر منسجم ما را به اهداف خواهد رساند نه احساسات .   وی در این نشست که عصر دیروز...