غنی: ایجاد صلح یکی از برنامه‌های حکومت در سال پیش‌رو است

غنی: ایجاد صلح یکی از برنامه‌های حکومت در سال پیش‌رو است

رئیس جمهور افغانستان امروز چهار شنبه اول حمل سال نو خورشیدی گفت که ایجاد صلح یکی از برنامه‌ها و تلاش‌های مهم حکومت در سال پیش‌رو خواهد بود.   محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور این اظهارات را در سخنرانی کوتاه خود به...