غنی سرمایه‌گذاری‌های درازمدت را راه‌حل برای رفع مشکلات اقتصادی می‌داند

غنی سرمایه‌گذاری‌های درازمدت را راه‌حل برای رفع مشکلات اقتصادی می‌داند

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور سرمایه‌گذاری‌های درازمدت را راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی کشور می‌داند. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور، شام...