غنی: رحم به طالبان ختم شد

غنی: رحم به طالبان ختم شد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور گفته که پس از ۱۸ ماه تلاش برای کشاندن طالبان به میز مذاکره حالا حکومت افغانستان پی برده که این گروه تن به صلح نمی دهند وما نیز از عملیات سرکوب گرایانه برای تامین امنیت درسراسر کشور کار می...