غنی: “دوستی افغانستان و هند جاویدان است”

غنی: “دوستی افغانستان و هند جاویدان است”

محمد اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور، هم اکنون در تالارغازی امان‌الله‌خان سخنرانی می‎کند. آقای غنی کمک‌های حکومت و مردم هندوستان را برای مردم افغانستان خصوصاً مردم هرات و ساخت بند سلما را مفیدخواند. آقای غنی گفت که...