غنی در روز استقلال کشور به داعش هشدار داد

غنی در روز استقلال کشور به داعش هشدار داد

رییس جمهور غنی در مراسم نود و هفتمین سالروز استقلال کشور که در ارگ برگزار شده بود، داعش را خطاب قرار داد و گفت که این فکر را نکنید به خانه شیر می‌آیید و مثل روباه با شما برخورد شود. آقای غنی در این مراسم افزود که گروه داعش...