غنی خطاب به رسانه‌ها: استقلالتان را حفظ کنید

غنی خطاب به رسانه‌ها: استقلالتان را حفظ کنید

رییس‌جمهور غنی تعریف آزادی بیان را وظیفه رسانه‌ها دانسته و خواهان حفظ استقلال آن‌ها شد. محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور شب گذشته با دست‌اندرکاران رسانه‌ای، شماری از اعضای فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای حمایت از...