رئیس جمهور غنی حمله به مسجدی در هرات را محکوم کرد

رئیس جمهور غنی حمله به مسجدی در هرات را محکوم کرد

رئیس جمهور حمله تروریستی در مسجد جوادیه منطقه بکرآباد شهر هرات را که به اثر آن ۹۳ نفر شهید و زخمی شدند را محکوم کرد.   در همین حال رئیس جمهورغنی ضمن محکوم نمودن این حمله تروریستی، گفت که تروریستان با هدف قرار دادن افراد...