رییس جمهور غنی از روز جهانی جوانان تجلیل کرد

رییس جمهور غنی از روز جهانی جوانان تجلیل کرد

رییس جمهور غنی امروز  در مراسم گرامی‌داشت از روز بین‌المللی جوانان گفت که او در حکومت سهم چشمگیری به جوانان داده‌است.   او  به جوانان می‌گوید که آنان می‌توانند گروه‌های جنگجو را به انزوا بکشانند و نباید مورد...