غنی: جنگ مانع اصلاحات نمی‌شود

غنی: جنگ مانع اصلاحات نمی‌شود

رییس جمهور غنی می‌گوید جنگ جاری در افغانستان مانع اصلاحات نخواهد شد. محمد اشرف غنی صبح امروز در نشست بورد مشترک انسجام با حضور اعضای کابینه و نمایند‌گان شماری از کشورها و نهادهای خارجی این موضوع را اظهار کرد. آقای غنی...