غنی: جنگلات پسته لیق بادغیس از چنگال پیکارجویان طالب خارج شود

غنی: جنگلات پسته لیق بادغیس از چنگال پیکارجویان طالب خارج شود

مسئولان محلی در ولایت بادغیس می‌گویند که رییس جمهور غنی به مسئولان محلی و امنیتی این ولایت هدایت داده تا جنگلات پسته لیق را از چنگال پیکارجویان طالب خارج و تحت کنترل خود بگیرند.   «جشمید شهابی» سخنگوی والی بادغیس در...