غنی: تمامی پرسونل ادره امنیت ملی قندوز را برکنار کردم

غنی: تمامی پرسونل ادره امنیت ملی قندوز را برکنار کردم

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور رییس و چندین کارمند ریاست امنیت ملی ولایت قندوز را به دلیل غفلت وظیفوی برکنار کرد. رییس جمهورغنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی عازم قندوز شد وی در جریان سخنرانی اش در قندوز، رهبری...