غنی: تلاش‌های جوانان آینده ساز است

غنی: تلاش‌های جوانان آینده ساز است

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور امروز در کنفرانس بین المللی زیر نام شبیه سازی ملل متحد که به ابتکار جوانان در کابل برگزار شده بود گفته که آینده افغانستان به جوانان ارتباط دارد. رییس جمهور کشور همچنان خطاب به جوانان گفت که...