غنی: تروریسم تنها دشمن افغان‌ها نیست

غنی: تروریسم تنها دشمن افغان‌ها نیست

رییس جمهور غنی ضمن اینکه تروریسم را نه تنها برای افغانستان، بلکه برای تمام منطقه یک تهدید مشترک و میان مدت دانست، اظهار داشت که کشورهای منطقه نیز برای مبارزه با این پدیده باید از طریق یک استراتژی واضح عمل کنند. محمد اشرف...