غنی: تأمین امنیت رسانه‌ها ضروری است

غنی: تأمین امنیت رسانه‌ها ضروری است

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور به نهادهای امنیتی دستور داده است تا در زمینه تأمین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران از تمام امکاناتشان کار بگیرند. آقای اشرف غنی امروز در دیدار با هیئت رهبری کارمندان موبی گروپ در ارگ گفت:...